Vericrea

Member of CONTAI Autonomous Citylogistics
gallery/dscn1871
gallery/dscn1872 – kopio (1024x685)
gallery/dscn1882

CONTAI Loader and ePallet - autonomous loading from the ground

gallery/contai concept

 

 

IPRs make CONTAI unique!

  CONTAI Team is looking for reliable partners

 

IPRs make CONTAI unique!

              Become a CONTAI Partner 

 

IPRs make CONTAI unique!

               Become a CONTAI Partner 

 

gallery/w1
gallery/w2
gallery/w3

IPRs make CONTAI unique!

  CONTAI Team is looking for reliable partners

 

gallery/w5

IPRs make CONTAI unique!

               Become a CONTAI Partner 

 

Contact info

 

Seppo Narinen

 

+358 40 5085344

info@vericrea.com

 

Finland

 

gallery/20190904_whitebox

Tietosuojaseloste

Seloste henkilötietojen käsittelystä
EU Data Protection Regulation 2016/79

 

1. Rekisteri: Asiakas- ja markkinointirekisteri, asiakkaiden tai mahdollisten asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden rekisteri.

2. Rekisterinpitäjä: Toiminimi Vericrea, yhteysosoite tietosuoja@vericrea.com

3. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Asiakassuhde tai mahdollinen asiakassuhde, rekisteröidyn suostumus. Henkilötietoja käsitellään yhteistyön hallinnoimiseksi ja markkinoinnin, yhteydenpidon ja asiakassopimusten toteuttamiseksi.

4. Käsiteltävät henkilötiedot: Nimi, asema yrityksessä, puhelinnumero, sähköpostiosoite

5. Tietolähde: Rekisteröity.

6. Tietojen luovutus: ei luovuteta muutoin kuin kohdassa 3 mainitun tarkoituksen toteuttamiseksi.

7. Siirto kolmansiin maihin EU:n tai EEA:n ulkopuolelle: Ei siirretä.

8. Tietojen säilytysaika: Tietoja säilytetään kahden vuoden ajan sopimuksen päättymisestä tai suostumuksen antamisesta.

9. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on lainmukainen oikeus:

saada pääsy henkilötietoihinsa

tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen

käsittelyn rajoittamiseen tai vastustamiseen

siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

10. Tiedot automaattisesta päätöksenteosta: Ei käytössä.